Spørgsmål / El dele / Hvordan skifter man speedometer?
Se tips til at skifte speedometer
Monter et nyt knallert speedometer

Hvordan skifter man speedometer?

 
Eksempel på at skifte speedometer
 
Skift speedometer
 

Afmontering af styrkåbe

Du starter med at skrue skruer ud af styrkåbe og inderskjoldet ved speedometeret. I nogle tilfælde kan man godt nøjes med at skrue inderskjoldet af, mod uret.
 

Afmontering af kabler og skruer 

Herefter løsner du kablet til speedometeret, som du drejer mod uret.
Nu vender du skjoldet så du kan se bunden af speedometeret.
 
Der sidder nogle skruer ude i siden af dit speedometer, som du skal løsne mod uret så du kan tage speedometeret ud.
 

Montering af speedometer 

Du sætter det nye speedometer i og monterer det sammen med skruerne i siderne og spænder med uret til de er fastspændt.
 
Vend skjoldet og sæt det op, så du kan skrue speedometerkablet i.
Spænd på gevindmøtrikken, så den fastspænder kablet.
 

Montering af styrkåbe og inderskjold

Du kan nu sætte styrkåbe og inderskjold på igen og skrue skruerne i, med uret til de sidder fast. Du er nu klar på vejene igen.
 
God vind med projektet.
 
Du kan evt. læse om speedometerets funktioner
 
 
Knallert og scooter speedometer 
 
 

Forside
Gå til forsiden
Skift motordele
Læs mere her
Skift eldele
Læs mere her
Laker dine skjolde
Læs mere her
Spartel ridser væk
Læs mere her
Styling tips
Læs mere her
Lav en defekt knallert
Læs mere her
Tun opsætning og tips
Læs mere her
Slutsedler og annoncer
Læs mere her
Brugt knallert køb
Læs mere her
Scooter funktioner
Læs mere her
Scooter billeder
Se mere her
Information om os
Læs mere her
 
 
 
 
  Knallert grupper
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Se sociale knallert grupper
  Oppe over finder du siderne